Målnummer
HFD-5118-21
Datum
2022-01-14
RUBRIK
Kompletterande anteckning räcker som rättelse
KOMMENTAR
Kvinnan begärde att vissa av hennes personuppgifter i ett pågående mål skulle rättas, eftersom de var felaktiga. Hon ville att de skulle tas bort. Kammarrätten avslog begäran eftersom uppgifterna hade rättats genom en kompletterande anteckning på dagboksbladet. Eftersom både skrivelsen och dagboksbladet utgör allmänna handlingar skulle det stå i strid med tryckfrihetsförordningen att eliminera, och därigenom gallra, uppgifterna. Högsta förvaltningsdomstolen gör bedömningen att den rättelse som kammarrätten har gjort är tillräcklig för att kvinnans rätt enligt artikel 16 i dataskyddsforordningen ska anses ha tillgodosetts. Överklagandet ska därför avslås.
Saken
Rättelse av personuppgifter

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.