Götatunneln var inte orsaken bakom sättningsskador

Bolaget menade att anläggandet och driften av Götatunneln hade orsakat sättningsskador på en byggnad och yrkade 19,3 miljoner kronor i ersättning. Mark- och miljööverdomstolen lämnar ersättningsanspråket utan bifall och finner att bolaget inte gjort övervägande sannolikt att anläggandet och driften av Götatunneln skadat byggnaden.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.