Viktig information till våra användare

I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 görs också vissa förändringar i hanteringen av Lex Press kundregister och vissa utskick.
Klicka för att läsa mer

SENASTE NYHETER
Inga skäl återkalla uppehållstillstånd för pensionär som vistats utomlands flera månader per år
En turkiskt medborgare beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige 1984.
2018 gjordes en fördjupad utresekontroll som visade att mannen under fyra år vistats i Sverige endast 120 dagar.
Migrationsverket beslutade att återkalla mannens permanenta uppehållstillstånd och utvisa honom med motiveringen att han inte ansågs bosatt i Sverige.
Mannen överklagade och anförde att hans anknytning t...
2021-01-19 00:00:00

Huvudregeln var inte tillämplig
Efter att bolaget medgetts rätt till kvartalsvis återbetalning av skatt på bränsle, så är enligt kammarrätten huvudregeln om årsvis ansökan inte längre tillämplig. Därmed ska bolagets ansökan om återbetalning för ett kalenderår avvisas.
2021-01-27 10:49:00

Minskat ljusinsläpp vad ingen betydande olägenhet
Tvåplanshuset skulle ligga högre upp i terrängen och skulle enligt grannen upplevas som en vägg som hindrade solljus från att nå hans fastighet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det långsmala tvåplanshuset ska ha gaveln vänd mot grannen och finner att det minskade ljusinsläppet inte är en betydande olägenhet.
2021-01-27 10:44:00

Vattenuttag var inte tillståndspliktigt
Djurhållningsverksamheten medförde ett vattenuttag om 99 000 kubikmeter per år för vattning av kreaturen. Länsstyrelsen bedömde att verksamheten krävde tillstånd till vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen klargör dock att tillstånd inte krävs för jordbruksfastighets husbehovsförbrukning oavsett omfattningen av vattenuttaget.
2021-01-27 08:51:00

Ledningar var inte förbjudna
Fastighetsägaren förbjöds att ta bort en gäststuga som uppförts utan dispens inom strandskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen finner att föreläggandet inte ska omfatta borttagande av de nedgrävda el- och vattenledningarna som hör till stugan eftersom ledningarna inte träffas av något av förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken.
2021-01-27 07:40:00

AD höjer skadeståndsbelopp för anställd som utnyttjat företagshemligheter
En arbetstagare har tillsammans med en affärskompanjon bildat ett bolag som säljer prefabricerade betongbyggnader i konkurrens med arbetstagarens tidigare arbetsgivare.
Arbetstagaren, kompanjonen och bolaget har i den nya verksamheten bl.a. använt ett kalkylprogram som var den tidigare arbetsgivarens företagshemlighet och ett upphovsrättsligt skyddad verk som denne innehade.
Tingsrätten dömde d...
2021-01-13 00:00:00

HD prövar om slarvig underentreprenör måste betala för skada
En underentreprenör orsakade på grund av vårdslöshet en skada för en bostadsrättsförening, som var beställare av ett entreprenadarbete. Generalentreprenören var ansvarig gentemot bostadsrättsföreningen och underentreprenören i sin tur ansvarig gentemot generalentreprenören.
Försäkringsbolaget har ersatt bostadsrättsföreningen och övertagit föreningens anspråk mot generalentreprenören, som inte be...
2021-01-25 00:00:00

Nedlagd tid var oskälig
Med hänsyn till att inlagorna innehåller en del upprepningar finner kammarrätten att ombudets nedlagda tid om 98,5 timmar framstår som väl tilltagen. Ersättning medges med motsvarande knappt hälften, med skäliga 100 000 kronor.
2021-01-26 10:49:00

Elev på hästgymnasium döms för djurplågeri
Den unga flickan hade en konflikt med elever och personal på skolan och led av psykisk ohälsa. Hon gick till stallet en sen kväll och klippte sönder stängsel till hagarna och tände eld på täcket på en häst som stod i stallet så att den fick brännskador. Hovrätten finner att flickan ska dömas för djurplågeri och två fall av skadegörelse till skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk vård.
2021-01-26 07:32:00

Byggnadens klassning före ändring avgör avgift
Nämnden fann att det var mer allvarligt att ändra en byggnad från enbostadshus till handelsbyggnad än tvärtom och att det därför var byggnadens användning efter ändringen som skulle avgöra storleken på byggsanktionsavgiften. Mark- och miljööverdomstolen finner att det är byggnaden användning före ändringen som avgör.
2021-01-25 11:45:00

 
BRANSCHNYTT (se hela listan...)
>> ADN Law biträder vid köpet av Fåfängan
ADN Law, genom delägarna Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund samt biträdande juristen Nejra Poljo, har biträtt köparna i samband med köpet av Fåfängan Restaurang och Evenemang från Nordic Trade Network AB. Köpet genomfördes genom förvärvet av samtliga aktier i Vanitybar AB som äger och driver restaurangrörelsen belägen på Södermalm i Stockholm.
>> Baker & McKenzie företräder Carnegie i Anotos företrädesemission
Anoto utvecklar och säljer digitala pennor och licensierar ut programvarulösningar till slutanvändare och partners.
>> Lindahl rådgivare när AstraZeneca sluter avtal med Lipigon
AstraZeneca AB har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för att gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som främjar en stabilisering av enzymet Lipoproteinlipas (LPL) och som kan användas för behandling av blodfettsrubbningar och hjärt- och kärlsjukdom.
>> Roschier företräder Strax
Roschier företräder Strax Group GmbH och dess huvudägare i samgåendet med AB Novestra (publ).
>> Mannheimer Swartling biträder Humana
Humana AB har den 22 mars 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.
>> Mannheimer Swartling biträder Hemsö
Hemsö har under perioden december 2015 till mars 2016 förvärvat sex äldreboenden i Wiesbaden, Taunusstein, Darmstadt, Hadamar and Bremen till ett värde av 575 miljoner kronor. De förvärvade äldreboendena omfattar totalt 45 servicelägenheter med plats för cirka 670 personer.
>> Cederquist biträder Hemfosa
Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.
>> MAQS har biträtt Corem
Corem har förvärvat Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter som i huvudsak är belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.
>> Mannheimer Swartling biträder Nautec
Det danska bolaget Nautec A/S har förvärvat Watski AB med dotterbolag. Watski är den ledande båttillbehörsgrossisten i Norden.
>> Synch rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson
Synch har varit juridisk rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson Group i samband med dess förvärv av Involve Communication AB.