INFORMATION OM LEX PRESS

Lex Press grundades 1995 och tillhandahåller rättsfallsinformation, rättsfallskommentarer och artiklar samt förarbeten, för professionell användning. Access till tjänsterna ges endast till juridisk person (samt dess handläggare) med berättigat professionellt behov av tjänsterna. Ansökan om access ställs direkt till Lex Press AB, per telefon eller genom funktionen ”Pröva” på hemsidan. Varje ansökan kontrolleras och bedöms utifrån kriterierna ovan innan eventuellt godkännande.

Användare har rätt att söka, läsa och ladda ner dokument för utskrift och genomläsning. Användare har inte rätt att ladda ner och spara dokument i sin egen dator. Användaren utser en kontaktperson/handläggare som registreras i Lex Press AB:s kundregister. Ytterligare handläggare kan (om abonnemanget så tillåter) registrera egna profiler, genom att ange sin e-postadress och godkänner genom detta att adressen registreras i Lex Press administrationsgränssnitt. Profiler/e-postadresser sparas för att Lex Press skall kunna leverera nyhetsbrev, beställda dokument, statistik med mera, samt för faktureringsändamål.

Registrerade profiler kan när som helst raderas i systemet. Det ankommer på handläggare att själva meddela Lex Press att deras profil skall raderas.

Kontakt: Lex Press AB
Box 143
123 23 Farsta
Tel: 08 – 716 07 90

E-post: abonnemang@lexpress.se

För teknikrelaterade frågor:
webmaster@lexpress.se

Lex Press är ett registrerat varumärke (klasserna 9, 16, 49, 41) och tjänster lyder under Tryckfrihetsförordningen samt Yttrandefrihetsgrundlagen YGL (Datainspektionen Dnr 164-97). Lex Press AB innehar utgivningsbevis för periodisk tidskrift, nr 20912, daterat 1995-08-21 samt Utgivningsbevis för databaser, nr 2006-086, daterat 2006-11-06. Lex Press AB innehar även varumärkesregisteringar för Lex Press Legala Ord (2007/07432) och Lex Praxis (2010/04525)
Ansvarig utgivare är Kenny Fredlund