OM COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389, 6 kap. 18 §) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till.

Fr.o.m. 1 juli 2011 räcker det inte att informera om cookies - användaren måste som huvudregel också samtycka till att cookies används.

Lex Press använder cookies vid autentisering av sina användare.

Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.