HJÄLP

Välj hjälpområde


Enkel Sökning top

Sök i samtliga domar i basen efter ett visst ord eller en kombination av ord.

Exempel på sökningar:

Sökord: Anna
Ger träff på samtliga domar som innehåller namnet Anna.

Sökord: Anna Jansson
Ger träff på samtliga domar som innehåller förnamnet "Anna" och efternamnet "Jansson" men inte nödvändigtvis namnet på en person som heter Anna Jansson (kan vara Anna Petterson och Johan Jansson som benämns i samma dom).

Sökord: "Anna Jansson"
Ger träff på samtliga domar som innehåller hela namnet "Anna Jansson" endast när det står i samma ordföljd så som inom citationstecken.

Det går såklart att kombinera olika sökuttryck så som:

"Anna Jansson" överklaga skattebrott

Vilket skulle ge en sökning efter domar som innehåller ordet "överklaga", "skattebrott" samt hela namnet "Anna Jansson".


Avancerad Sökning top

Kategori
Begränsa sökträffarna till en specifik tjänst. Att göra valet Lex Total Skatt här och trycka på Sök ger samtliga dokument i Lex Total Skatt basen sorterad i kronologisk ordning med början på det senaste materialet.

Domstol
Begränsa sökträffarna till domar som tagits fram på en specifik domstol.

Sökord
Det finns möjlighet att på samma sätt som Enkel sökning ange sökord eller en kombination av sökord. Men i avancerad sök går det även att avgränsa i vilka fält som sökningen skall göras. Just nu finns stöd för att ange två separata sökningar. För att söka i hela domen måste "Samtliga" väljas i listan framför sökordet.

Period
Här kan du ange inom vilken tidsram du vill ha träffar. Exempel på detta är :

Start: 2004-10-01, Slut: 2004-11-01
Ger samtliga domar som togs fram Oktober månad 2004.

Start: 2005-01-01
Ger samtliga domar som lagts in i basen fram till och med 2005-01-01.

Slut: 2005-01-01
Ger samtliga domar som lagts in från dagens datum fram till 2005-01-01.

Sortering
Anger hur träffarna skall sorteras, efter vilken "kolumn" och ifall det skall vara fallande eller stigande ordning.


Spara Legala Ord™ top

När du har gjort en sökning kan du spara den genom att klicka på SPARA Legala Ord™ knappen längst upp till höger i sökträffslistan. Du måste då ge den ett namn i det lilla textfält som dyker upp till vänster om knappen, tryck SPARA igen för att slutföra sparandet av sökningen.


Utföra Legala Ord™ top

Du kan när du vill utföra din sparade sökning genom att klicka på Ändra knappen under listan med Legal Ord™ i menyn till höger. För att utföra sökningen igen så klickar du på knappen UTFÖR till höger om den sökning du vill utföra.

Ändra
Du kan ändra namn, Ta bort eller slå av/på prenumeration för en sparad sökning genom att ändra detta på valdt ord i listan på sidan beskriven i ovanstående text, tryck Spara för att spara informationen du ändrat.

Prenumeration
En prenumeration betyder att sökningen kommer att automatiskt göras om med det intervall du angivit och OM något nytt innehåll kommer upp som träff på din sökning så skickas detta som ett e-post brev till angiven adress.