Målnummer
HFD-PT-6405-22
Datum
2023-05-30
RUBRIK
HFD prövar om sonens skolk ska påverka mammans socialbidrag
KOMMENTAR
Kommunens socialnämnd beviljade en kvinna ekonomiskt bistånd för bland annat uppehälle och hyreskostnad. Vid beräkningen av försörjningsstödet räknades den 18-årige sonens studiebidrag och bostadsbidrag med som en inkomst för familjen. Det innebar att det ekonomiska biståndet minskades med denna inkomst. Hans studiebidrag hade dock dragits in eftersom han inte deltagit i gymnasiestudierna på ett sådant sätt som krävs för studiebidraget. Kvinnan överklagade beslutet och förvaltningsrätten menade att sonens indragna bidrag inte orsakats av kvinnan. Förvaltningsrätten beslutade därför att hennes ekonomiska bistånd skulle ökas. Socialnämnden överklagade domen till kammarrätten som avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att klargöra om socialnämnden vid prövningen av om en familj har rätt till försörjningsstöd ska beakta sådana bidrag som familjen gått miste om på grund av att en gymnasieungdom över 18 år har haft ogiltig frånvaro från sin gymnasieutbildning.
Saken
Bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.