Kreditrapporten

Vi samarbetar med Syna.  Abonnenter på Lex Bolag kan få tillgång till Synas Kreditrapporten Premium till specialpris - en veckas gratis test och därefter, om så önskas, till en kostnad av 89 kronor per månad (ordinarie pris är 99 kronor per månad). Moms tillkommer.
Accessen blir tillgänglig i samband med sökning på ett aktiebolag. Klicka på knappen "Kreditrapporten", för att komma direkt till information om det sökta bolaget. 
Med Kreditrapporten Premium får du, förutom allmän finansiell information, begränsat antal Kreditupplysning Bas, som visar:
Betalningsanmärkningar, alla anmärkningar 3 år tillbaka, fordringsägare och belopp.
Aktuellt skuldsaldo, summerade skulder hos Kronofogdemyndigheten. Både privata och offentliga.
Konkursinformation, om företaget gått i konkurs ser du konkursförvaltare, aktuell tingsrätt samt kontaktinformation.
Som användare av Kreditrapporten Premium får du även dagliga aviseringar om nya betalningsanmärkningar i de branscher och/eller regioner som du själv väljer.

Senaste Nyheterna

Vårterminens sista nyhetsbrev går ut till våra läsare under denna vecka. I augusti är vi tillbaka igen. Databaserna fortsätter förstås att fyllas på löpande under tiden. Vi önskar våra läsare en riktigt skön och trevlig sommar!
Detaljplanen som ger möjlighet att uppföra en friskvårdsanläggning med hotell och anexbyggnader kommer förvisso att innebära ett ingrepp i natur- och kulturmiljön. Men de värden som påverkas är begränsade och MÖD fastställer kommunens beslut.
Mark- och miljööverdomstolen fastställer länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om strandskyddsdispens för en komplementbyggnad, som utökar befintlig hemfridszon.
Regionen gjorde en ny upphandling av busslinjetrafik. Det ledde till att ett antal medarbetare hos den tidigare leverantören sades upp. Arbetsdomstolen finner dock att övergången av uppdraget inte innebar en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen.
Målet var visserligen komplicerat. Men det är ingen godtagbar förklaring till att det under ett år och sju månader bara förekom någon form av aktivitet i målet. Resten av tiden var ren liggtid, varför HFD beslutar att skattetillägget skall dras ner med 50 procent.
Kommunen avslog en kvinnas ansökan om ekonomiskt bistånd för att hon inte stod till arbetsmarknadens förfogande. Högsta förvaltningsdomstolen prövar målet.
En arbetstagare, som inte har kunnat utföra sina normala arbetsuppgifter på grund av att han fått sitt körkort återkallat har, då det saknats möjlighet till omplacering eller omfördelning av arbetsuppgifter, inte ansetts stå till förfogande för arbete.
Stiftelsen ger bidrag till markägare som skapar, restaurerar och sköter våtmarker. Även om markägarna har ett visst vinstintresse av sin verksamhet så främjas allmännyttiga ändamål. Därför ska stiftelsen beskattas enligt bestämmelserna om inskränkt skattskyldighet för stiftelser.
Skolan vidtog inte tillräckliga åtgärder tillräckligt snabbt, för att underlätta skolgången för en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Insatserna, som borde ha satts in skyndsamt, dröjde ett halvår. Huvudmannen, kommunen, döms nu att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.
När huset sålts anlitade säljaren en städfirma. Vid inflyttningen upptäckte sedan köparen en vattenskada som orsakats vid städningen. Efter förlikning betalade säljaren 70 000 kronor till köparna och krävde samma belopp av städbolaget. HD har nu fastställt att summan är rimlig.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar