Välkommen till Lex Press

Välkommen till Lex Press! Sveriges första juridiska nyhetstjänst för professionella användare, med kompletta rättsfallsdatabaser, sökmotorn Lex Praxis, företagsinformation i Lex Bolag, specialbevakning i Legala Ord samt nyhetsbrev.Läs merProva Gratis

Login

Senaste Nyheterna

Ett kommunalt bolag erbjuder tjänster till kommunen enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessa tjänster är undantagna från skatteplikt. Servicetjänster som inte är biståndsbedömda är däremot inte undantagna.
Det har legat ett småbåtsvarv inom naturreservatet sedan 1930-talet. Men ingen varvsverksamhet har bedrivits sedan 1930-talet. Det var fel att meddela att positivs förhandsbesked för nybyggnad av båthall och snickeri på platsen för att rusta upp anläggningen för fortsatt verksamhet som småbåtsvarv.
En ny detaljplan gav möjlighet till ett eller flera flerbostadshus på upp till fyra våningar på en mindre höjd vid den befintliga villabebyggelsen. Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen.
Kommunen sparade drygt 52 000 kronor per månad när en person fick vänta oskäligt länge på plats på särskilt boende. Men under tiden fick kommunen ökade kostnader för hemtjänst. Kammarrätten beslutade att kostnaderna för hemtjänsten skulle räknas av från den särskilda avgift kommunen skall betala till staten för dröjsmålet. HFD prövar målet.
Det finns ingen lag som reglerar förutsättningarna för att få tillstånd för radiosändningar. När regeringen nekar en privatperson sändningstillstånd strider det alltså inte mot någon lagregel.
Ett byggbolag hävdade att det uppstått en entreprenadkedja och därmed fanns ingen skyldighet att förhandla innan anlitandet av en underleverantör. Arbetsdomstolen delar inte den uppfattningen utan dömer till skadestånd.
Kommunen avslog ansökan om byggnadslov för tre padelbanor, samt belysningsstolpar och parkering på en plats där det sedan tidigare låg en inhägnad tennisbana. Mark- och miljödomstolen menade att allt var en enhet och inte kunde prövas i delar. Mark- och miljödomstolen menar dock att varken padelbanorna eller parkeringen innebär att marken bebyggs.
Bolaget angav fyra tänkbara användningssätt för deras överskottsfond och ville ha förhandsbesked om ifall något av dem skulle utlösa särskild löneskatt. Skatterättsnämnden meddelade att alla fyra alternativen skulle ge särskild löneskatt. HFD finner dock att endast ett av de omfrågade alternativen var möjligt enligt förutsättningarna för försäkringsavtalet. Skatterättsnämnden borde inte ha besvarat frågan över huvud taget.
Kommunen antog en detaljplan som skulle göra det möjligt att införa permanentboende i ett fritidshusområde. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet, men det fanns inte fog för detta.
En man motsatte sig förvaltarskap och ville bara ha en god man som kunde hjälpa honom när han skulle sälja sig sommarstuga. Tingsrätten beslutade enligt hans vilja. Men hovrätten ändrade beslutet och beslutade om fullt förvaltarskap utan att höra mannen i frågan. Det var fel, menar HD.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar