Målnummer
HD-PT-B-6328-23
Datum
2023-06-02
RUBRIK
HD återlämnar mål om sabotage mot blåljusverksamhet till hovrätten
KOMMENTAR
Fyra män dömdes för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet i samband med påskupploppet i Örebro i april 2022. HD har tidigare i år prövat ett annat mål från samma händelse. Högsta domstolen ogillade där det yrkande om kränkningsersättning som hade framställts av en polis i anslutning till åtalet om grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Det har ansetts att starka rättviseskäl talar för att det bör vara möjligt att, om Högsta domstolens prövning av det eller de mål som har fått prövningstillstånd leder till ändring av hovrättens dom, åstadkomma motsvarande ändring av utgången i de övriga målen. I det tidigare målet gjorde Högsta domstolen vägledande uttalanden bl.a. när det gäller hur det individuella ansvaret ska bedömas för den som har deltagit i ett sådant angrepp mot polisen som det var fråga om i det målet och som det också är fråga om i det nu aktuella målet. Avgörandet ger också vägledning när det gäller frågor om straffmätning och skadestånd vid sådan brottslighet. Högsta domstolens bedömningar resulterade bl.a. i att fängelsestraffen i det målet sattes ned väsentligt, från fem år till tre år för den ena tilltalade och från fem år och sex månader till tre år och tre månader för den andra. Därför finns skäl att pröva även detta mål. Med beaktande av framfor allt Högsta domstolens roll som prejudikatinstans bör den förnyade prövningen göras i hovrätten. HD undanröjer hovrättens dom och återlämnar målet för fortsatt behandling. Det ankommer då på hovrätten att ta ställning till frågor om justering av gärningsbeskrivning och åberopande av ny bevisning.
Saken
Grovt sabotage mot blåljusverksamhet m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.