HFD prövar avgiftens storlek för oskäligt dröjsmål till särskilt boende

Kommunen sparade drygt 52 000 kronor per månad när en person fick vänta oskäligt länge på plats på särskilt boende. Men under tiden fick kommunen ökade kostnader för hemtjänst. Kammarrätten beslutade att kostnaderna för hemtjänsten skulle räknas av från den särskilda avgift kommunen skall betala till staten för dröjsmålet. HFD prövar målet.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.