Om LexPress

Lex Press startade 1995 som Sveriges första juridiska nyhetstjänst med det faxdistribuerade nyhetsbrevet Lex Press. Detta följdes av ytterligare ett antal nyhetsbrev inom specifika rättsområden som exempelvis skatterätt, fastighetsrätt, miljörätt och arbetsrätt.
I takt med att internet och digital teknik utvecklades förpassades faxen till historien och nyhetsbreven började distribueras med e-post.
Lex Press var också pionjär när det gäller att skapa rättsfallsdatabaser med domar, sökbara i fulltext. Till en början i ett urval, men sedan 2004 omfattar databaserna samtliga rättsfall inom de rättsområden vi bevakar; arbetsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, immaterialrätt, skatterätt, offentlig upphandling och ekobrott. Dessutom mål från de högsta instanserna, oavsett rättsområde samt bevakning av området konkurs och obestånd samt straffrätt.
Övriga tjänster inom Lex Press är sökmotorn Lex Praxis som söker bland samtliga domar från allmänna domstolar sedan 2006, Lex Press Bolag för bakgrundskontroll av svenska bolag och deras företrädare samt Lex Press Legala Ord, som gör det möjligt att ha specialbevakning på specifika sökord eller uttryck. Samt nyhetsbrev och löpsedlar.
 Som kund hos Lex Press kan man välja ha tillgång till helheten, utvalda tjänster eller endast enskilda specifika sökord, via abonnemang eller en pay-per-view-lösning.
Lex Press AB är ett fristående familjeföretag i två generationer. Verksamheten grundas på flexibilitet, engagemang och snabb, personlig service.
Kontakta oss på info@lexpress.se för mer information eller ett kostnadsfritt provabonnemang.

Följ oss gärna på LinkedIn

Senaste Nyheterna

En åtalades för bland annat grov misshandel och våldtäkt. Förundersökningarna mot honom lades sedan ner. Ett målsägarbiträde i målet hade en ledande ställning på en mindre advokatbyrå. På samma byrå arbetade en advokat som sedan övergick till åklagartjänst och öppnade målet igen. Samma målsägarbiträde som tidigare förordnades. Mannen dömdes till fängelse i tingsrätten och hovrätten skärpte straffen. HD beviljar resning med motiveringen att åklagaren varit jävig.
Vid en slumpvis drogtest visade provet på en anställd att denne använt narkotika. Han ansågs därigenom inte lämplig för arbete så länge narkotikatesterna var positiva. Arbetsdomstolen slår fast att arbetsgivaren hade rätt att skilja honom från arbetet utan lön.
En vändplan på en skogsväg hade skräpats ner efter ett bärplockarläger. Kommunen förelade fastighetsägaren att städa upp. Länsstyrelsen, liksom mark- och miljödomstolen fastställde kommunens beslut. Mark- och miljööverdomstolen finner dock inte att bolaget accepterat nedskräpningen och inte kan betraktas som verksamhetsutövare på platsen. Kommunen har därför inte haft fog för sitt föreläggande.
Två företagare trodde att revisorn var deras personliga skatterådgivare. Men när Skatteverket underkände deras skatteupplägg och eftertaxerade dem med sammanlagt 2,3 miljoner vardera stämde de revisionsfirman för vårdslös rådgivning. HD finner att rådgivningen haft stora brister men männens risktagande innebär att revisionsfirman inte behöver betala skadestånd.
HFD har besvarat en prejudikatfråga om vem som ska betala den särskilda avgift som utgår när en bifångsten vid fiske är större än tillåtet. Svaret är att båtens befälhavare är ansvarig, även om verksamheten bedrivs av ett bolag.
Vårterminens sista nyhetsbrev går ut till våra läsare under denna vecka. I augusti är vi tillbaka igen. Databaserna fortsätter förstås att fyllas på löpande under tiden. Vi önskar våra läsare en riktigt skön och trevlig sommar!
Detaljplanen som ger möjlighet att uppföra en friskvårdsanläggning med hotell och anexbyggnader kommer förvisso att innebära ett ingrepp i natur- och kulturmiljön. Men de värden som påverkas är begränsade och MÖD fastställer kommunens beslut.
Mark- och miljööverdomstolen fastställer länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om strandskyddsdispens för en komplementbyggnad, som utökar befintlig hemfridszon.
Regionen gjorde en ny upphandling av busslinjetrafik. Det ledde till att ett antal medarbetare hos den tidigare leverantören sades upp. Arbetsdomstolen finner dock att övergången av uppdraget inte innebar en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen.
Målet var visserligen komplicerat. Men det är ingen godtagbar förklaring till att det under ett år och sju månader bara förekom någon form av aktivitet i målet. Resten av tiden var ren liggtid, varför HFD beslutar att skattetillägget skall dras ner med 50 procent.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar