Om LexPress

Lex Press startade 1995 som Sveriges första juridiska nyhetstjänst med det faxdistribuerade nyhetsbrevet Lex Press. Detta följdes av ytterligare ett antal nyhetsbrev inom specifika rättsområden som exempelvis skatterätt, fastighetsrätt, miljörätt och arbetsrätt.
I takt med att internet och digital teknik utvecklades förpassades faxen till historien och nyhetsbreven började distribueras med e-post.
Lex Press var också pionjär när det gäller att skapa rättsfallsdatabaser med domar, sökbara i fulltext. Till en början i ett urval, men sedan 2004 omfattar databaserna samtliga rättsfall inom de rättsområden vi bevakar; arbetsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, immaterialrätt, skatterätt, offentlig upphandling och ekobrott. Dessutom mål från de högsta instanserna, oavsett rättsområde samt bevakning av området konkurs och obestånd samt straffrätt.
Övriga tjänster inom Lex Press är sökmotorn Lex Praxis som söker bland samtliga domar från allmänna domstolar sedan 2006, Lex Press Bolag för bakgrundskontroll av svenska bolag och deras företrädare samt Lex Press Legala Ord, som gör det möjligt att ha specialbevakning på specifika sökord eller uttryck. Samt nyhetsbrev och löpsedlar.
 Som kund hos Lex Press kan man välja ha tillgång till helheten, utvalda tjänster eller endast enskilda specifika sökord, via abonnemang eller en pay-per-view-lösning.
Lex Press AB är ett fristående familjeföretag i två generationer. Verksamheten grundas på flexibilitet, engagemang och snabb, personlig service.
Kontakta oss på info@lexpress.se för mer information eller ett kostnadsfritt provabonnemang.

Följ oss gärna på LinkedIn

Senaste Nyheterna

Åklagaren överklagade att en ung man frikänts från en del av åtalet. Mannen överklagade i anslutning till detta att han dömts till skadestånd i en annan del av åtalet. HD prövar om det är möjligt.
Pojken försvarade sig med att multiverktyget med kniv var bra att ha i A-traktorn ifall den skulle behöva repareras. Hovrätten dömde honom för brott mot knivlagen. HD kommer att avgöra frågan.
När anbudsgivarna angett timpriset för underleverantörer så adderade SGU priserna istället för att räkna ut genomsnittet. Så de anbudsgivare som lämnat uppgift om underleverantörer fick sina priser dubblerade i utvärderingen.
Alkoholmissbruk kan ha karaktär av sjukdom och arbetstagare får inte sägas upp på grund av sjukdom. En chaufför som blir av med körkortet på grund av alkoholmissbruk ska därför inte stängas ute från a-kassa.
HFD ska pröva från vilket datum och hur länge taxilegitimationen ska dras in för en taxichaufför som dömts för att ha sexuellt ofredat en kund.
När AB Volvo sålde aktier i dotterbolaget Volvo Aero AB nekade Skatteverket bolaget momsavdrag. Högsta förvaltningsdomstolen finner dock att aktieförsäljningen hade direkt samband med bolagets samlade verksamhet och därför har de rätt till momsavdrag.
Vinnande anbud hade inte angett kontraktsvärdet på två referensobjekt, vilket var ett ska-krav. Att referenserna i efterhand informerade om värdet på projekten är inte tillåtet.
Mark- och miljödomstolen menar att det inte räcker med en anmälan för samråd för att få arrangera orienteringstävling och -träning i ett Natura 2000-område.
Svea hovrätt fastställde i huvudsak tingsrättens dom mot en man som är kopplad till PKK. Han döms för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott. Påföljden blir fängelse fyra år och sex månader. Hovrätten upphäver dock beslutet om utvisning.
Försäkringskassan beslutade att en man hade rätt till merkostnadsersättning bland annat för vissa kostnader för resor som följde av hans bilinnehav. Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkade att förvaltningsrätten skulle förklara att han inte har rätt till merkostnadsersättning för bilförsäkring, skatt och service. Mannen har en allvarlig funktionsnedsättning och har tidigare beviljats bilstöd i form av grundbidrag och anskaffningsbidrag för inköp av bil på grund av svårigheter att använda allmänna kommunikationer. Förvaltningsdomstolen konstaterade att det är vanligt förekommande att ha bil och därav förenade fasta kostnader i form av bl.a. försäkring, service och skatt även för personer utan funktionsnedsättning. För att sådana kostnader ska beaktas som en merkostnad vid bedömningen av rätt till merkostnadsersättning menade förvaltningsrätten att det måste röra sig om fördyrade kostnader till följd av funktionsnedsättningen. Men kostnader för försäkring, skatt och service är inte merkostnader som kan ligga till grund för merkostnadsersättning, menade förvaltningsrätten. Kammarrätten avslog hans överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att klargöra om fasta kostnader för bil kan berättiga till merkostnadsersättning.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar