Liten byggnadsbredd hindrar inte fastighetsbildning

Eftersom byggnader inte fick placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kunde byggnaderna på styckningslotterna inte vara bredare än sex meter. Mark- och miljööverdomstolen finner, till skillnad från underinstansen, att detta inte innebär att fastighetsbildningen inte är lämplig.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.