Utökade möjligheter för undantag avseende svavelutsläpp

Verksamheten vid stålverket i Oxelösund medför stora utsläpp av svavel. Som slutligt villkor gällde ett begränsningsvärde som skulle innehållas under minst tio månader per kalenderår. Mark- och miljööverdomstolen finner att villkoret inte ska skärpas och att undantag från tidsramen får göras vid avställningsarbeten och vid en lägre produktion.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.