Fastighetsbolag ansvarar för fusionerat bolags förorening

Ett fastighetsbolag krävde genom regresstalan att Örebro kommun och Länstrafiken skulle ersätta avhjälpandekostnaderna då en fastighet sanerats från oljeföroreningar orsakade av bussverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att fastighetsbolaget fusionerats med det huvudsakligen verksamhetsutövande bolaget och därmed övertagit ansvaret som verksamhetsutövare. Därmed är det fastighetsbolaget som ska bära avhjälpandekostnaden.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.