Fastighetsreglering motverkade strandskyddets syften

De tre fastigheterna var alla allemansrättsligt tillgängliga. Då varje utökning av en bostadsfastighet ska anses innebära en utökning av tomtmarken finns risk för privatiseringseffekter. Mark- och miljööverdomstolen finner därav att fastighetsregleringen motverkar strandskyddets syften.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.