Jersey-bolag var ett inkomstskattesubjekt

Ett Jersey Private Ltd-bolag är obegränsat skattskyldig och ska betala tjugo procent av vissa inkomster hänförliga till fastigheter och fossila bränslen i skatt. Därmed är det utländska bolaget enligt Högsta förvaltningsdomstolen ett inkomstskattesubjekt både formellt och reellt. Att det aktuella bolaget inte kommer att ha några inkomster som beskattas är inte skäl till annan bedömning.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.