Målnummer
HD-B-3674-22
Datum
2023-05-30
RUBRIK
Inte kroppsbesiktning att se om det fanns narkotika i kalsongerna
KOMMENTAR
En polisman misstänkte att en 14-årig pojke innehade narkotika och beslutade att genomföra en kroppsvisitation. Pojken fick bland annat dra ner sina byxor och lyfta på linningen till kalsongerna för att polisen skulle kunna se att han inte förvarade narkotika i kalsongerna. Polisen åtalades för tjänstefel. Enligt gärningsbeskrivningen hade polisen, i samband med undersökningen av kalsongerna, uppmanat pojken att lyfta på sitt könsorgan, vilket tingsrätten menade var en kroppsbesiktning som skett utan laga stöd. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolen har prövat om polismannen utsatte pojken för en kroppsbesiktning i och med att han kunnat se pojkens könsorgan. HD konstaterar att bedömningen av om något utgör en kroppsvisitation eller en kroppsbesiktning bygger på vad undersökningen avser: personens kläder (eller annars något som personen bär med sig) eller personens kropp. Det är klart att även en okulär yttre undersökning av någons kropp utgör en kroppsbesiktning. Enbart den omständigheten att den som genomför en kroppsvisitation har möjlighet att se delar av den undersöktes kropp när denne tar av sig eller annars visar upp sina kläder är emellertid inte tillräckligt för att åtgärden ska anses innefatta en undersökning av kroppen. Det gäller även om det i och för sig är intima delar av kroppen som blottas. I det aktuella fallet har polismannen uppmanat pojken att visa att han inte förvarade narkotika i kalsongerna, varför denna har lättat på linningen till kalsongerna. Att polismannen då kunnat se pojkens könsorgan innebär inte att det varit fråga om en kroppsbesiktning. Polismannen har därför inte heller åsidosatt vad som gäller för uppgiften och HD frikänner honom från åtalet för tjänstefel.
Saken
Tjänstefel

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.