Målnummer
HD-PT-B-7230-22
Datum
2023-05-31
RUBRIK
Dömdes för annan gärning än åtalet gjorde gällande
KOMMENTAR
En man misshandlades och avled av misshandeln. Två personer åtalades för mord tillsammans med ytterligare en person. Åklagaren yrkade i andra hand ansvar för vållande till annans död, grovt brott och synnerligen grov misshandel. Tingsrätten dömde de tre gärningsmännen för mord till livstids fängelse. Tingsrätten ansåg att det var ställt utom rimligt tvivel att de tre tillsammans och i samförstånd hade agerat på det sätt som åklagaren gjort gällande. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde två av männen för medhjälp till mord till fängelse i 16 år och fastställde domen mot den tredje mannen. De två männen vars dom ändrats har överklagat till Högsta domstolen som prövat om männen dömts för en annan gärning än den de åtalats för. HD konstaterar att åklagaren inte angett att åtalet avser medhjälp till mord. I gärningsbeskrivningen nämns ingenting om att de skulle ha främjat den tredje mannens gärning och det finns ingenting som beskriver några handlingar som kan kvalificeras som främjande av gärningen. HD finner att hovrätten gått utanför den ram som åklagaren dragit upp genom gärningsbeskrivningen. Det innebär att de två männen inte underrättats om innebörden av och grunden for anklagelsen mot dem. De har därmed inte heller getts tillräcklig möjlighet att förbereda sitt försvar. De har alltså dömts för en annan gärning än den de åtlats för. Av det skälet ska prövningstillstånd meddelas även för målet i övrigt. HD undanröjer domen mot de två och återförvisar den till hovrätten för fortsatt behandling. Männen skall stanna i häkte.
Saken
Medhjälp till mord m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.