Målnummer
AD-32-23
Datum
2023-05-31
RUBRIK
Rätt varna lärare som pekat ut politiskt parti i undervisningen
KOMMENTAR
En lärare publicerade viss information till eleverna på skolans elektroniska lärplattform. Han skrev bland annat "Om du t.ex. har värderingen människovärde/allas lika värde, då kommer detta att påverka dig på olika sätt, t.ex.: Du röstar förmodligen inte på Sverigedemokraterna." Arbetsgivaren (kommunen) gav läraren en skriftlig varning med motiveringen att skolan skall vara objektiv och inte värdera partipolitik i undervisningen. Tvist uppstod om ifall kommunen därigenom brutit mot § 11 i kollektivavtalet och därför är skyldig att betala allmänt skadestånd till läraren och facket. Arbetsdomstolen konstaterar att parterna är överens om att läraren haft en skyldighet att utforma undervisningen i överensstämmelse med skollagen och läroplanen och att undervisningen därmed ska vara saklig och allsidig. Att i undervisningen peka ut det aktuella riksdagspartiet och påstå att de personer som röstar på det partiet förmodligen inte delar värderingen om alla människors lika värde kan, enligt Arbetsdomstolens mening, inte anses uppfylla kravet på saklighet och allsidighet. Läraren har genom det ifrågasatta uttalandet gjort sig skyldig till fel eller försummelse i arbetet. Enligt avtalstexten kan då disciplinpåföljd meddelas i form av skriftlig varning. Kommunen kan därmed, enligt Arbetsdomstolens mening, inte anses ha brutit mot kollektivavtalet genom att besluta om den skriftliga varningen.
Saken
kollektivavtalsbrott med anledning av disciplinpåföljd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.