Inte rätt upphäva detaljplan

Kommunen antog en detaljplan som skulle göra det möjligt att införa permanentboende i ett fritidshusområde. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet, men det fanns inte fog för detta.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.