Skatterättsnämnden borde inte ha prövat fråga om särskild löneskatt på pensioner

Bolaget angav fyra tänkbara användningssätt för deras överskottsfond och ville ha förhandsbesked om ifall något av dem skulle utlösa särskild löneskatt. Skatterättsnämnden meddelade att alla fyra alternativen skulle ge särskild löneskatt. HFD finner dock att endast ett av de omfrågade alternativen var möjligt enligt förutsättningarna för försäkringsavtalet. Skatterättsnämnden borde inte ha besvarat frågan över huvud taget.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.