Anläggning av padelbanor på tidigare tennisbanor innebär inte att marken bebyggs

Kommunen avslog ansökan om byggnadslov för tre padelbanor, samt belysningsstolpar och parkering på en plats där det sedan tidigare låg en inhägnad tennisbana. Mark- och miljödomstolen menade att allt var en enhet och inte kunde prövas i delar. Mark- och miljödomstolen menar dock att varken padelbanorna eller parkeringen innebär att marken bebyggs.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.