Regeringen kan neka privatperson sändningstillstånd för radio

Det finns ingen lag som reglerar förutsättningarna för att få tillstånd för radiosändningar. När regeringen nekar en privatperson sändningstillstånd strider det alltså inte mot någon lagregel.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.