Grannarna skulle inte behöva vänta sig så stora byggnader så nära tomtgränsen

En ny detaljplan gav möjlighet till ett eller flera flerbostadshus på upp till fyra våningar på en mindre höjd vid den befintliga villabebyggelsen. Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.