Omsorgstjänsterna är undantagna från skatteplikt

Ett kommunalt bolag erbjuder tjänster till kommunen enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessa tjänster är undantagna från skatteplikt. Servicetjänster som inte är biståndsbedömda är däremot inte undantagna.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.