Huvudmannens starka önskan att ha ombudet vid sin sida var rimlig

I ett LVM-mål uttryckte huvudmannen en stark önskan om att få närvara från samma plats som ombudet. Rätten menade att det inte var nödvändigt och de kallades att delta via videolänk från Skåne respektive Västerbotten. Ombudet valde dock att inställa sig tillsammans med huvudmannen, varefter kammarrätten inte godkände ombudets ersättningsanspråk. HFD finner dock att det var rimligt att huvudmannen och ombudet var på samma plats vid huvudförhandlingen.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.