Länsstyrelsen skulle redovisat bedömning för respektive delområde

Länsstyrelsen avslog en ansökan om avvattning och dikning av ett antal klart avgränsade markområden. MÖD finner att bedömningen av om dikning var möjligt skulle ha gjorts med beaktande av de olika förutsättningarna för de olika områdena.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.