Alternativ har prövats, nybyggnationen kan inte lösas på annat sätt

Till viss del kommer det nya bostadsområdet att byggas på brukningsvärd jordbruksmark. Men kommunen har begränsat antalet bostäder och tagit hänsyn till miljön. Dessutom kan inte behovet av bostäder lösas på tillredsställande sätt på annan mark. MÖD fastställer detaljplanen.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.