Konkurrensverkets beslut kan överklagas

Konkurrensverket fattade ett tillsynsbeslut avseende ett antal kommuner som upphandlade avfallstjänster från ett gemensamt ägt bolag, utan föregående annonsering. Kammarrätten har förklarat att Konkurrensverkets beslut inte är överklagansbart. HFD meddelar att det kan överklagas och återförvisar målet till kammarrätten för prövning.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.