Befälhavaren ansvarar för fisket

HFD har besvarat en prejudikatfråga om vem som ska betala den särskilda avgift som utgår när en bifångsten vid fiske är större än tillåtet. Svaret är att båtens befälhavare är ansvarig, även om verksamheten bedrivs av ett bolag.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.