Ränteswapavtalet var helt avyttrat

Skatteverket medgav inte avdrag för kapitalförlust för ett bolag som avyttrat ett ränteswapavtal med sin bank i förtid. Skatteverket menade att avtalet inte var helt avyttrat. Högsta förvaltningsdomstolen finner att avtalet var helt avyttrat men återförvisar målet till Skatteverket för att pröva om kapitalförlusten var definitiv och verklig.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.