Nystartat lantbruk som ska bli huvudsyssla omfattas av undantag från strandskydd

Paret håller på att bygga upp en jordbruksverksamhet på de fastigheter de förvärvat. Mark- och miljödomstolen finner därför att deras verksamhet är undantagen från strandsskyddet enligt 7 kap. 16 § miljöbalken.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.