HD prövar om mamman har retroaktiv talerätt om underhållsbidrag för son

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i en fråga om en tidigare boendeförälder är behörig att företräda sitt barn i frågor om retroaktivt underhållsbidrag.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.