Stor solcellsanläggning i Skåne förbjuds

Solcellsanläggningen skulle anläggas på brukningsvärd jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen fastställer länsstyrelsen beslut att förbjuda anläggningen. Nackdelarna med placeringen bedöms överväga behovet av förnybar el.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.