Regeringsbeslut blir inte föremål för rättsprövning

Trafikverket meddelade en lantbrukare om att en arkeologiskt utredning skulle genomföras på en del av hans fastighet. Länsstyrelsen meddelade att beskedet var en verställighetsåtgärd som inte kunde överklagas. Regeringen avvisade hans överklagande och HFD kavvisar hans ansökan om rättsprövning eftersom regeringen inte prövat lantbrukaren civila rättigheter.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.