Bolaget bedrev ingen ekonomisk verksamhet

Skatteverket nekade ett bolag momsavdrag under några år med motiveringen att det inte bedrev någon ekonomisk verksamhet. Den verksamhet som låg till grund för momsregistreringen kom inte igång förrän senare, utan bolaget hade endast fungerat som holdingbolag för bolag som bedrev verksamhet. HFD undanröjer underinstansernas domar och fastställer Skatteverkets beslut.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.