Nya väsentliga ändringar påverkar livränta

Väsentliga ändringar uppstod 1998, som kunnat påverka mannens livränta efter en olyckshändelse. Dessa var dock preskriberade när han begärde omprövning. Men 2007 uppkom ytterligare väsentliga förändringar och dessa kunde prövas, utan hänsyn till de tidigare preskriberade fordringarna.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.