Inte fel neka travstall momsavdrag

2019 blev det klarlagt att prispengar inte är en form av ersättning för tillhandahållande av tjänster utan mer slumpartade intäkter. Därför är det inte emot principerna om skydd för berättigade förväntningar att neka ett travstall att göra momsavdrag.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.