Kontakt

Om du är intresserad av våra webbtjänster, utbildningar, rådgivning eller vill ha support är du varmt välkommen att kontakta oss per e-post eller telefon. Vi hjälper dig med alla dina frågor och funderingar. Våra öppettider är 9.00 - 16.00.
Telefon: 08-716 07 90
E-post: info@lexpress.se
För frågor om abonnemang
E-post: abonnemang@lexpress.se
För teknikrelaterade frågor
E-post: webmaster@lexpress.se
Lex Press AB
Bos 2002
128 21 Skarpnäck

Senaste Nyheterna

Storebror dömdes för vållande till kroppsskada för att han inte höll uppsikt över sin lillebror, som hittades livlös i vattnet på en badplats. HD prövar målet.
Ett fåmansföretag har betalat och felaktigt kostnadsfört ett annat bolags utgifter. HFD prövar om huvudaktieägaren ska anses ha tagit ut medlen ur bolaget och av det skälet beskattas för dem (jfr RÅ80 1:56) och, om så är fallet, om de uttagna medlen ska beskattas som lön eller som utdelning.
2019 blev det klarlagt att prispengar inte är en form av ersättning för tillhandahållande av tjänster utan mer slumpartade intäkter. Därför är det inte emot principerna om skydd för berättigade förväntningar att neka ett travstall att göra momsavdrag.
HD menar att hovrätten begick ett rättegångsfel när det inte var tillräckligt tydligt ett åtal för grovt vapenbrott och medhjälp till mord handlade om en och samma gärning. Hovrätten borde ha tydliggjort ramarna för processen där och i synnerhet vilken gärning som prövningen avsåg. HD upphäver hovrättens dom och återförvisar målet.
Väsentliga ändringar uppstod 1998, som kunnat påverka mannens livränta efter en olyckshändelse. Dessa var dock preskriberade när han begärde omprövning. Men 2007 uppkom ytterligare väsentliga förändringar och dessa kunde prövas, utan hänsyn till de tidigare preskriberade fordringarna.
Domstolen ska lämna ut omaskade handlingar avseende psykiatrisk tvångsvård som upphör. Enligt sekretesslagen inom hälso- och sjukvård gäller inte sekretess beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd.
Skatteverket nekade ett bolag momsavdrag under några år med motiveringen att det inte bedrev någon ekonomisk verksamhet. Den verksamhet som låg till grund för momsregistreringen kom inte igång förrän senare, utan bolaget hade endast fungerat som holdingbolag för bolag som bedrev verksamhet. HFD undanröjer underinstansernas domar och fastställer Skatteverkets beslut.
Företaget anlitar sina anställda som testförare för i sina förmånsbilar testa den utrustning som bolaget utvecklar. Omfattande tester görs och ibland kan vissa funktioner saknas. De anställda förväntas föra protokoll över sina tester. HFD finner att även när bilarna körs privat ska bolaget kunna dra av moms på alla omkostnader.
När bolaget erbjuder sina anställda cyklar mot ett avdrag på bruttolönen så handlar det om tjänster mot ersättning som kan bli föremål för moms. Oavsett om avdraget görs på brutto- eller nettolönen.
Ombudet valde att hyra bil istället för att åka kollektivt, eftersom kostnaden för tidsspillan vid kollektivåkandet skulle överstigit bilhyran. Kammarrätten instämde. Frågan är dock hur bilersättningen skall beräknas. Enligt milkostnadsschablon för egen bil eller faktisk hyrbilskostnad.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar