Lex Legala Ord™
Lex Press Legala Ord™ är en bevakningstjänst för exakta ord och begrepp. Legala Ord™ söker igenom hela textmassan i samtliga dokument i Lex Press databaser, efter det bevakade ordet. (För närvarande över 440 000 dokument).

Lex Press Legala Ord ingår i samtliga Lex Total-abonnemang utan extra kostnad.


DET ÄR OCKSÅ MÖJLIGT ATT REGISTRERA SIG ENBART FÖR LEGALA ORD, UTAN ANDRA ABONNEMANG.
Du kan välja fritt att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Du betalar bara för träffar och lästa dokument och kan gå ur systemet när som helst. (och komma tillbaks när du så önskar). Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka så sköter systemet resten. Så fort det bevakade ordet dyker upp i ett nytt dokument, skickas en avisering till din e-postadress, med en länk till informationen. 

Registrering.
Du registrerar dig i samband med att du kommer in i systemet. Där bestämmer du omfattningen. Vilka ord, ett eller flera, som du vill bevaka. Registreringen går sedan till vår abonnemangsservice för godkännande. Du får därefter en bekräftelse. Sedan kan du starta den första sökningen och är därefter förvissad om att vi bevakar exakt och bara det som du söker efter.

Debiteringsgrunder.
Första sökning är kostnadsfri. Du får en lista av träffar och kan sedan klicka dig vidare Första gången kan du läsa en av träffarna på listan och ladda ner en dom kostnadsfritt. Därefter debiteras du fem kronor per utskick och ord för Lex Press Legala Ord™. Att läsa en artikel kostar tio kronor per gång. Att läsa (ladda ner) en dom kostar 50 kronor.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

Åklagaren överklagade att en ung man frikänts från en del av åtalet. Mannen överklagade i anslutning till detta att han dömts till skadestånd i en annan del av åtalet. HD prövar om det är möjligt.
Pojken försvarade sig med att multiverktyget med kniv var bra att ha i A-traktorn ifall den skulle behöva repareras. Hovrätten dömde honom för brott mot knivlagen. HD kommer att avgöra frågan.
När anbudsgivarna angett timpriset för underleverantörer så adderade SGU priserna istället för att räkna ut genomsnittet. Så de anbudsgivare som lämnat uppgift om underleverantörer fick sina priser dubblerade i utvärderingen.
Alkoholmissbruk kan ha karaktär av sjukdom och arbetstagare får inte sägas upp på grund av sjukdom. En chaufför som blir av med körkortet på grund av alkoholmissbruk ska därför inte stängas ute från a-kassa.
HFD ska pröva från vilket datum och hur länge taxilegitimationen ska dras in för en taxichaufför som dömts för att ha sexuellt ofredat en kund.
När AB Volvo sålde aktier i dotterbolaget Volvo Aero AB nekade Skatteverket bolaget momsavdrag. Högsta förvaltningsdomstolen finner dock att aktieförsäljningen hade direkt samband med bolagets samlade verksamhet och därför har de rätt till momsavdrag.
Vinnande anbud hade inte angett kontraktsvärdet på två referensobjekt, vilket var ett ska-krav. Att referenserna i efterhand informerade om värdet på projekten är inte tillåtet.
Mark- och miljödomstolen menar att det inte räcker med en anmälan för samråd för att få arrangera orienteringstävling och -träning i ett Natura 2000-område.
Svea hovrätt fastställde i huvudsak tingsrättens dom mot en man som är kopplad till PKK. Han döms för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott. Påföljden blir fängelse fyra år och sex månader. Hovrätten upphäver dock beslutet om utvisning.
Försäkringskassan beslutade att en man hade rätt till merkostnadsersättning bland annat för vissa kostnader för resor som följde av hans bilinnehav. Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkade att förvaltningsrätten skulle förklara att han inte har rätt till merkostnadsersättning för bilförsäkring, skatt och service. Mannen har en allvarlig funktionsnedsättning och har tidigare beviljats bilstöd i form av grundbidrag och anskaffningsbidrag för inköp av bil på grund av svårigheter att använda allmänna kommunikationer. Förvaltningsdomstolen konstaterade att det är vanligt förekommande att ha bil och därav förenade fasta kostnader i form av bl.a. försäkring, service och skatt även för personer utan funktionsnedsättning. För att sådana kostnader ska beaktas som en merkostnad vid bedömningen av rätt till merkostnadsersättning menade förvaltningsrätten att det måste röra sig om fördyrade kostnader till följd av funktionsnedsättningen. Men kostnader för försäkring, skatt och service är inte merkostnader som kan ligga till grund för merkostnadsersättning, menade förvaltningsrätten. Kammarrätten avslog hans överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att klargöra om fasta kostnader för bil kan berättiga till merkostnadsersättning.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar