Lex Legala Ord™
Lex Press Legala Ord™ är en bevakningstjänst för exakta ord och begrepp. Legala Ord™ söker igenom hela textmassan i samtliga dokument i Lex Press databaser, efter det bevakade ordet. (För närvarande över 440 000 dokument).

Lex Press Legala Ord ingår i samtliga Lex Total-abonnemang utan extra kostnad.


DET ÄR OCKSÅ MÖJLIGT ATT REGISTRERA SIG ENBART FÖR LEGALA ORD, UTAN ANDRA ABONNEMANG.
Du kan välja fritt att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Du betalar bara för träffar och lästa dokument och kan gå ur systemet när som helst. (och komma tillbaks när du så önskar). Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka så sköter systemet resten. Så fort det bevakade ordet dyker upp i ett nytt dokument, skickas en avisering till din e-postadress, med en länk till informationen. 

Registrering.
Du registrerar dig i samband med att du kommer in i systemet. Där bestämmer du omfattningen. Vilka ord, ett eller flera, som du vill bevaka. Registreringen går sedan till vår abonnemangsservice för godkännande. Du får därefter en bekräftelse. Sedan kan du starta den första sökningen och är därefter förvissad om att vi bevakar exakt och bara det som du söker efter.

Debiteringsgrunder.
Första sökning är kostnadsfri. Du får en lista av träffar och kan sedan klicka dig vidare Första gången kan du läsa en av träffarna på listan och ladda ner en dom kostnadsfritt. Därefter debiteras du fem kronor per utskick och ord för Lex Press Legala Ord™. Att läsa en artikel kostar tio kronor per gång. Att läsa (ladda ner) en dom kostar 50 kronor.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

Storebror dömdes för vållande till kroppsskada för att han inte höll uppsikt över sin lillebror, som hittades livlös i vattnet på en badplats. HD prövar målet.
Ett fåmansföretag har betalat och felaktigt kostnadsfört ett annat bolags utgifter. HFD prövar om huvudaktieägaren ska anses ha tagit ut medlen ur bolaget och av det skälet beskattas för dem (jfr RÅ80 1:56) och, om så är fallet, om de uttagna medlen ska beskattas som lön eller som utdelning.
2019 blev det klarlagt att prispengar inte är en form av ersättning för tillhandahållande av tjänster utan mer slumpartade intäkter. Därför är det inte emot principerna om skydd för berättigade förväntningar att neka ett travstall att göra momsavdrag.
HD menar att hovrätten begick ett rättegångsfel när det inte var tillräckligt tydligt ett åtal för grovt vapenbrott och medhjälp till mord handlade om en och samma gärning. Hovrätten borde ha tydliggjort ramarna för processen där och i synnerhet vilken gärning som prövningen avsåg. HD upphäver hovrättens dom och återförvisar målet.
Väsentliga ändringar uppstod 1998, som kunnat påverka mannens livränta efter en olyckshändelse. Dessa var dock preskriberade när han begärde omprövning. Men 2007 uppkom ytterligare väsentliga förändringar och dessa kunde prövas, utan hänsyn till de tidigare preskriberade fordringarna.
Domstolen ska lämna ut omaskade handlingar avseende psykiatrisk tvångsvård som upphör. Enligt sekretesslagen inom hälso- och sjukvård gäller inte sekretess beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd.
Skatteverket nekade ett bolag momsavdrag under några år med motiveringen att det inte bedrev någon ekonomisk verksamhet. Den verksamhet som låg till grund för momsregistreringen kom inte igång förrän senare, utan bolaget hade endast fungerat som holdingbolag för bolag som bedrev verksamhet. HFD undanröjer underinstansernas domar och fastställer Skatteverkets beslut.
Företaget anlitar sina anställda som testförare för i sina förmånsbilar testa den utrustning som bolaget utvecklar. Omfattande tester görs och ibland kan vissa funktioner saknas. De anställda förväntas föra protokoll över sina tester. HFD finner att även när bilarna körs privat ska bolaget kunna dra av moms på alla omkostnader.
När bolaget erbjuder sina anställda cyklar mot ett avdrag på bruttolönen så handlar det om tjänster mot ersättning som kan bli föremål för moms. Oavsett om avdraget görs på brutto- eller nettolönen.
Ombudet valde att hyra bil istället för att åka kollektivt, eftersom kostnaden för tidsspillan vid kollektivåkandet skulle överstigit bilhyran. Kammarrätten instämde. Frågan är dock hur bilersättningen skall beräknas. Enligt milkostnadsschablon för egen bil eller faktisk hyrbilskostnad.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar